Komarnici

Sistem zaštite od insekata (komarnici) sa aluminijumskim ramom, za sve 3DΣυρόμενη
potrebe (fiksni, otvorajući, klizni …)

  • Laka i brza montaža
  • Primenjiv na sve ALUMIL serije i serije na tržištu
  • Montaža ramova na druge materijale (drvo, PVC), ravne i zaobljene
  • Fleksibilnost u izradi zbog kompatibilnosti sa ostalim serijama Alumila