Okovi ROTO

Roto NT

roto_nt[1]Roto NT je jedan od najuspešnijih okretno-nagibnih sistema u celom svetu. Okretno-nagibna tehnologija omogućava
okretanje i nagibanje prozorskog krila sa jednim potezom ručice. U sistemu Roto NT, sve unutrašnje komponente su integrisane i povezane preko centralnog sistema za zaključavanje. Sistem nudi visok nivo sigurnosti. Tri ugaona prenosnika sa pečurkom (ptuljkom) zajedno sa zadnjim zaključavanjem predstavljaju standard i efikasnu garanciju protiv provale. Za povećanje bezbednosti, jednostavna prepravka i montaža dodatnih elemenata je moguća na licu mesta npr.alarm protiv provale u objekat, termostat i sistem za kontrolu ventilacije u objektu.

ROTO PATIO S NT

ROTO PATIO S NT je klizno-nagibni okov koji se koristi za ugradnju na klizna krila prozora i balkonskih vrata. Pomoću Roto Patio S NT okova krilo se lako zatvara, postavlja u položaj za provetravanje i gura u stranu. Klizno–nagibni okov zadovoljave zahteve u skladu sa DIN 18025 koji se odnosi na građevine otvorenog tipa.